1. startrelä

    startrelä, elektromekanisk komponent med vilken man med en mycket effektsnål styrsignal kan slå till huvudströmbrytaren för en (förbrännings)motors startmotor.
  2. relä

    relä är en elektrisk apparat som hjälper till att styra en annan apparat.