1. stattorpare

  stattorpare, statare som avlönades dels med brukningsrätten till ett torp, dels med stat i form av spannmål.
 2. Statens krigsskadenämnd

  Statens krigsskadenämnd, KSN, av regeringen utsedd nämnd med uppgift pröva och utbetala ersättning enligt lag för krigsskada på egendom.
 3. Statens energiverk

  Statens energiverk, statligt verk som 1991 uppgick i NUTEK.
 4. statssuccession

  statssuccession, folkrättsligt begrepp för den juridiska situation som inträder när en stat efterträder en annan (som Ryska federationen i förhållande till Sovjetunionen) eller avsöndras från en annan (som Bosnien–Hercegovina i förhållande till Restjugoslavien) eller sönderfaller i flera nya stater (fallen Sovjetunionen och Jugoslavien).
 5. Statens maskinprovningar

  Statens maskinprovningar, se Maskinprovningarna.
 6. statlig lönegaranti

  statlig lönegaranti, detsamma som lönegaranti.
 7. Statens energimyndighet

  Statens energimyndighet, se Energimyndigheten.
 8. Statens bostadskreditnämnd

  Statens bostadskreditnämnd, BKN, statlig myndighet med uppgift att administrera de statliga kreditgarantier för bostäder som 1992 ersatte de statliga bostadslånen. År 2012 uppgick myndigheten i Boverket.
 9. Statens arbetsgivarverk

  Statens arbetsgivarverk, tidigare namn på Arbetsgivarverket.
 10. Statens avtalsverk

  Statens avtalsverk, äldre namn på Arbetsgivarverket.