1. statsteori

  statsteori, teorier om staten, dess uppkomst, natur, organisation och uppgifter samt fortlevnadsbetingelser.
 2. Statens vattenfallsverk

  Statens vattenfallsverk, ursprungligen Vattenfallsstyrelsen, statligt affärsverk bildat 1909.
 3. Statens arbetsmarknadskommission

  Statens arbetsmarknadskommission, central myndighet för arbetsmarknadspolitiken 1940–48.
 4. Statens invandrarverk

  Statens invandrarverk, SIV, till 1 juli 2000 central förvaltningsmyndighet, numera Migrationsverket.
 5. Statens provningsanstalt

  Statens provningsanstalt, äldre namn på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 6. statlig kreditgaranti

  statlig kreditgaranti, statligt borgens­åtagande för lån i höga risklägen till bostadsbyggande, vilket 1992 ersatte det tidigare systemet med statliga bostadslån.
 7. Statens jordbruksförsök

  Statens jordbruksförsök, 1948–62, benämning på Jordbruksförsöksanstalten, se Jordbrukets försöksverksamhet.
 8. Statens biografbyrå

  Statens biografbyrå var från 1911 till 2010 en statlig myndighet som granskade och bedömde all film som skulle visas för allmänheten.
 9. statsskuld

  statsskuld är de pengar som den svenska staten är skyldig till exempel andra länder.
 10. statschef

  statschef, statsöverhuvud, högste företrädaren för en stat, oftast kallad president i en republik, kung eller drottning i en monarki.