1. tjäna

  tjä`na verb ~de ~t ORDLED: tjän-ar SUBST.: tjänande; tjänst (till 2)
  Svensk ordbok
 2. kontroll

  kontroll [-rål´] subst. ~en ~er ORDLED: kont-roll-en
  Svensk ordbok
 3. rad

  1rad subst. ~en ~er ORDLED: rad-en
  Svensk ordbok
 4. förbindelse

  förbin´delse subst. ~n ~r ORDLED: för-bind-els-en
  Svensk ordbok
 5. enskild

  e`nskild adj. enskilt ORDLED: en--skil-da
  Svensk ordbok
 6. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok
 7. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok