1. Stavanger

  Stavanger, kommun i Rogaland fylke, sydvästra Norge.

 2. bakterier

  bakterier, Bacteria, domän prokaryota organismer.
 3. stav

  2stav subst. ~en stäver [stä´v-] ORDLED: stav-en
  Svensk ordbok
 4. stav

  1stav subst. ~en ~ar ORDLED: stav-en
  Svensk ordbok
 5. stavelseskrift

  stavelseskrift, skriftsystem där, i princip, varje skrivtecken representerar en stavelse.
 6. stavkonstruktion

  stavkonstruktion, stavverk, byggnadsteknik med ramverk av hörnstolpar intappade i syllar och med väggar av lodräta, i varandra spontade eller falsade plankor, ”stavar”.

 7. stavkyrka

  stavkyrka, träkyrka med väggar av stående virke (se stavkonstruktion).
 8. stavrim

  stavrim, detsamma som allitteration.
 9. genetik

  genetik, ärftlighetslära, vetenskap som omfattar studiet av genomets (arvsmassans) uppbyggnad och funktion, uppkomst av förändringar av generna (arvsanlagen) samt biologisk variation.
 10. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.