1. ramsa

  1ram`sa subst. ~n ramsor ORDLED: rams-an
  Svensk ordbok
 2. därefter

  därefter [dä´r-, -ef´- el. -ef`-] adv. ORDLED: där--efter
  Svensk ordbok
 3. glasfiber

  gla`sfiber subst. ~n glasfibrer ORDLED: glas--fibr-er
  Svensk ordbok
 4. kvinnlig

  kvinn`lig adj. ~t ORDLED: kvinn-lig
  Svensk ordbok
 5. prosodi

  prosodi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: pros-od-in
  Svensk ordbok
 6. jojk

  jojk [jåj´k] subst. ~en ~ar ORDLED: jojk-en
  Svensk ordbok
 7. grav

  2grav adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. betona

  beto´na verb ~de ~t ORDLED: be-ton-ar SUBST.: betonande, betoning
  Svensk ordbok
 9. staka

  sta`ka verb ~de ~t ORDLED: stak-ar SUBST.: stakande, stakning
  Svensk ordbok
 10. vokal

  2voka´l subst. ~en ~er ORDLED: vok-al-en
  Svensk ordbok