1. under

  3un´der subst. undret, plur. ~, best. plur. undren ORDLED: undr-et
  Svensk ordbok
 2. käpp

  käpp subst. ~en ~ar ORDLED: käpp-en
  Svensk ordbok
 3. ändå

  ändå [än`-, än´- äv. -då´] adv. ORDLED: än--då
  Svensk ordbok
 4. tryck

  tryck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tryck-et
  Svensk ordbok
 5. kärna

  1kä`rna subst. ~n kärnor ORDLED: kärn-an
  Svensk ordbok
 6. krita

  1kri`ta subst. ~n kritor ORDLED: krit-an
  Svensk ordbok
 7. båge

  bå`ge subst. ~n bågar ORDLED: båg-en
  Svensk ordbok
 8. trolla

  trolla [trål`a] verb ~de ~t ORDLED: troll-ar SUBST.: trollande; trolleri
  Svensk ordbok
 9. skaft

  skaft subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skaft-et
  Svensk ordbok
 10. stiga

  sti`ga verb steg stigit stigen stigna, pres. stiger ORDLED: stig-er SUBST.: stigande (till 2), stigning (till 2)
  Svensk ordbok