1. stegbil

    ste`gbil subst. ~en ~ar ORDLED: steg--bil-en
    Svensk ordbok
  2. brandredskap

    brandredskap, materiel av varierande slag som används för att bekämpa, alternativt begränsa, brand eller brandspridning och utrustning för att rädda nödställda.