1. bergarter

  bergarter är berg och stenar som består av en eller flera olika mineral.
 2. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 3. eutektiskt stelnande

  eutektiskt stelnande, förloppet då en metallsmälta med en eutektisk sammansättning (se eutektikum) stelnar och två eller flera fasta faser utskiljs samtidigt.
 4. magma

  magma, smält bergartsmaterial i litosfären, dvs. i jordskorpan och övre manteln.
 5. mineral

  mineral, naturligt förekommande, fast, kristallin och oorganisk substans med väldefinerad kemisk sammansättning, kristallstruktur och fysikaliska egenskaper.
 6. institution

  institution, inom samhällsvetenskapen benämning på de normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster.
 7. koagulation

  koagulation, blodkoagulation, levring, inom medicinen samlingsterm för en serie reaktioner som medför att blod omvandlas från vätska till en geléliknande massa.
 8. lava

  lava är smälta bergarter som stiger upp ur en vulkan och flyter ut på markytan.
 9. daggmaskar

  daggmaskar, Oligochaeta, klass ringmaskar med ca 3 000 arter, varav 100 i Sverige, såväl på land som i sötvatten och i havet.
 10. keramer

  keramer (för etymologi se keramik), sammanfattande benämning på oorganiska, ickemetalliska material.