1. Kaba

  Kaba, en kubformad stenbyggnad mitt i den heliga moskén i Mekka.
 2. sten

  sten, naturmaterial av bergarter och mineral, använd bl.a. i byggnader; se natursten.
 3. ekosystem

  ekosystem är allt liv och den icke levande miljö som finns i ett naturområde.

 4. hävstång

  hävstång är en anordning som gör det lättare att lyfta eller flytta tunga saker.
 5. Ales stenar

  Ales stenar, Sveriges största bevarade skeppssättning, belägen på Kåsehuvud norr om Kåseberga i Valleberga, sydöstra Skåne.
 6. Charles Darwin

  Darwin, Charles, född 12 februari 1809, död 19 april 1882, brittisk naturforskare.

 7. Stockholms blodbad

  Stockholms blodbad, benämning på avrättningarna i Stockholm 8–9 november 1520 efter Kristian II:s kröning.
 8. Sverige

  Sverige är ett land i norra Europa.

 9. Sten Sture

  Sture, Sten, d.y., född 1492 eller 1493, död 3 eller 5 februari 1520, riksföreståndare från 1512; jämför släktartikel Sture.
 10. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.