1. Folke Truedsson

  Truedsson, Folke, 1913–89, konstnär.
 2. Klas-Göran Tinbäck

  Tinbäck, Klas-Göran, född 1951, glaskonstnär, 1976–81 knuten till Kosta glasbruk, sedan 1983 med egen verksamhet.
 3. Olle Anderson

  Anderson, Olle, född 1939, inredningsarkitekt, möbelformgivare och industridesigner.
 4. Ulrica Hydman-Vallien

  Hydman-Vallien, Ulrica, född Hydman, 1938–2018, målare, keramiker och glaskonstnär; syster till Hubert Hydman.

 5. Torsten Renqvist

  Renqvist, Torsten, 1924–2007, konstnär.
 6. Statens konstråd

  Statens konstråd, statligt verk som ansvarar för konstnärlig utsmyckning av statliga byggnader och lokaler.