1. Leubingen

  Leubingen, samhälle norr om Erfurt i Sachsen-Anhalt, Tyskland, där en stor gravhög från tidig bronsålder tillhörande aunjetitzkulturen (ca 2000–1500 f.Kr.) undersökts.
 2. cirkumpolär stenålder

  cirkumpolär stenålder, ett uttryck använt för att markera vidsträckta kultursamband i tundraregionen och barrskogsregionen, tajgan.
 3. Niah

  Niah, ort i norra Sarawak, Malaysia.
 4. Oenpelli Shelters

  Oenpelli Shelters , en grupp arkeologiska fyndplatser i Arnhem Land i norra Australien.
 5. Nea Nikomedeia

  Nea Nikomedeia , tidigneolitisk boplats ca 60 km väster om Thessaloniki, Grekland, daterad till ca 6200 f.Kr.
 6. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.

 7. Gästrikland

  Gästrikland, landskap i södra Norrland.

 8. Indonesien

  Indonesien, stat i Sydöstasiens övärld.

 9. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 10. arkeologi

  arkeologi är kunskapen om människors liv under äldre tider, framför allt under forntiden.