1. stetoskop

  stetoskop, medicinskt hjälpmedel vid avlyssning (auskultation) av ljud från hjärtat och lungorna, ibland också från tarmar och blodkärl, samt från fosterhjärta.
 2. auskultation

  auskultation, teknik för att med ett speciellt hjälpmedel, stetoskop, undersöka en patient.
 3. medicin

  medicin, benämning på hela läkekonsten och därtill hörande forskning.

 4. blodtryck

  blodtryck är det tryck som uppstår när blodet pressas från hjärtat ut i kroppen och tillbaka till hjärtat.

 5. Jean Nicolas Corvisart

  Corvisart des Marets, Jean Nicolas, 1755–1821, baron, fransk läkare, professor vid Collège de France, Napoleon I:s livmedikus från 1807.