1. trana

  trana, Grus grus, art i fågelfamiljen tranor.

 2. just-in-time

  just-in-time, JIT, industriell produktionsmetod med syfte att producera och leverera varor i precis den kvantitet och vid den tidpunkt som de behövs.
 3. Antarktis

  Antarktis är en kontinent och en världsdel som består av landmassan runt Sydpolen.
 4. saltsyra

  saltsyra är en giftig, starkt frätande och färglös syra och en viktig kemikalie inom industrin.
 5. encelliga djur

  encelliga djur kallas också urdjur.
 6. stick

  stick, musikteknisk term för kontrasterande mellandel (B-del) i låtar med formschemat A–A–B–A inom jazz- och populärmusik.
 7. stigma

  stigma, inom medicinen en synlig kroppslig förändring som tyder på en viss sjukdom eller en ärftlig avvikelse från det normala.
 8. skorpioner

  skorpioner, Scorpiones, ordning spindeldjur som omfattar ca 1 500 arter och har nästan världsvid utbredning (många arter i tropikerna) men saknas i nordligare delar av Nordamerika och Eurasien; flera arter finns i södra Europa.
 9. hävstång

  hävstång är en anordning som gör det lättare att lyfta eller flytta tunga saker.
 10. känsel

  känsel är det sinne som människor och djur känner med.