1. Stig Dagerman

  Dagerman, Stig, född 5 oktober 1923, död 4 november 1954, författare och journalist.
 2. Stig Wennerström

  Wennerström, Stig, 1906–2006, militär (överste i flygvapnet), spion.
 3. försurning

  försurning, ökande halt av vätejoner (protoner) i mark eller vatten.
 4. högkonjunktur

  högkonjunktur, en period när det råder hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och stigande priser.
 5. Stig Bergling

  Bergling, Stig, Eugen Sandberg, Stig Sydholt, 1937–2015, spion.
 6. stjärna

  stjärna är ett väldigt klot av gas som lyser.
 7. monsun

  monsun, årstidsvind, vind som orsakas av skillnader i temperatur mellan större hav och kontinenter, vilka är varma på sommaren och kalla på vintern (se atmosfären: Västvindsbältets instabilitet och lufthavets allmänna cirkulation).
 8. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 9. översvämning

  översvämning innebär att mark tillfälligt kommer under vatten.
 10. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.