1. kapillärkraft

  kapillärkraft, kapillaritet, hårrörskraft, kapillärverkan, fenomen som innebär att en vätska antingen stiger upp eller pressas ner i smala rör (kapillärer) eller porösa material, där dessa sticker ner i vätskan.
 2. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 3. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 4. demografi

  demografi, befolkningslära, den vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.
 5. population

  population, i biologin alla de individer av en och samma art som finns inom ett visst område vid en viss tidpunkt.
 6. ljudnivå

  ljudnivå, vanligen logaritmiskt mått på ljudstyrka, vilken kan mätas med ljudnivåmätare.
 7. tropisk cyklon

  tropisk cyklon, tropisk virvelstorm, även tyfon (taifun), intensivt lågtryck som bildas över vissa tropiska havsområden med hög ytvattentemperatur och fuktig, instabil luft i den ovanliggande atmosfären.

 8. elektrodpotential

  elektrodpotential, begrepp inom elektrokemin.

 9. Wennerströmaffären

  Wennerströmaffären, det hittills allvarligaste och mest uppmärksammade fallet av spioneri mot Sverige.
 10. penningpolitik

  penningpolitik är de åtgärder som en centralbank vidtar för att påverka den ekonomiska utvecklingen i samhället.