1. ålder

  ål´der subst. ~n åldrar ORDLED: åldr-ar
  Svensk ordbok
 2. följa

  föl`ja verb följde följt, pres. följer ORDLED: följ-er SUBST.: följande
  Svensk ordbok
 3. leda

  1le`da verb ledde lett, pres. leder ORDLED: led-er SUBST.: ledande (till 1--4), ledning (till 2--4)
  Svensk ordbok
 4. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 5. grad

  1grad subst. ~en ~er [gra`d- äv. gra´d-] ORDLED: grad-en
  Svensk ordbok
 6. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 7. upp

  upp adv.
  Svensk ordbok
 8. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok