1. konjunktur

  konjunktur har att göra med om ekonomin går bra eller dåligt, om det råder goda eller dåliga tider.
 2. biobränsle

  biobränsle är bränsle som man får av växter.

 3. finanskris

  finanskris, allvarlig rubbning i den finansiella marknadens funktion att tillgodose likviditetsbehov och omfördela risker i ekonomin.
 4. Stig Claesson

  Claesson, Stig, signaturen Slas, 1928–2008, författare och konstnär.
 5. skatt

  skatt är pengar som staten, kommunerna och regionerna tar in på olika sätt.

 6. industriland

  industriland, i-land, benämning på världens högt industrialiserade och ekonomiskt utvecklade stater; motsatsen är utvecklingsland (u-land).
 7. diftong

  diftong, vokalljud som glider från en klangfärg till en annan inom en och samma stavelse.
 8. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.

 9. avatar

  avatar är inom hinduismen en guds uppenbarelseform på jorden.
 10. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.