1. Arkimedes princip

  Arkimedes princip, en lag i hydrostatiken som säger att en kropp som är helt eller delvis nedsänkt i en vätska påverkas av vätskan med en uppåtriktad kraft vilken till sitt belopp är lika med den undanträngda vätskans tyngd.
 2. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 3. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.
 4. gejser

  gejser, typ av het källa som då och då kastar ut en fontän av kokande vatten och vattenånga.
 5. kortisol

  kortisol, hydrokortisonsteroidhormon som bildas i binjurebarken och påverkar bland annat ämnesomsättning och immunförsvar.

 6. allemansrätt

  allemansrätt innebär att alla har rätt att vistas i naturen och plocka bär, svamp och blommor.
 7. artär

  artär, pulsåder, blodkärl som leder syremättat blod från hjärtat ut till kroppens olika delar (denna definition gäller det s.k. stora kretsloppet; om lilla kretsloppet se nedan).
 8. exoterm

  exoterm är en process där temperaturen stiger om värme inte bortförs.
 9. stresshormoner

  stresshormoner, traditionell benämning på främst noradrenalin, adrenalin och kortisol, vilka frisätts från sympatiska nervterminaler, binjuremärgen respektive binjurebarken i samband med stress.
 10. åska

  åska, väderfenomen i atmosfären med elektriska urladdningar som yttrar sig i blixtar åtföljda av dunder.