1. freestyle

  freestyle är en skidsport där man åker i branta backar med hoppramper, pucklar eller lutande kurvor.
 2. München

  München, huvudstad i delstaten Bayern, södra Tyskland; 1,4 miljoner invånare (2014), i storstadsområdet 2,3 miljoner invånare.
 3. distingerad

  distingerad [-ŋge´-] adj. distingerat ORDLED: di-sting-er-ad
  Svensk ordbok
 4. chic

  chic [ʃik´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. mönstring

  mön`string subst. ~en ~ar ORDLED: mönstr-ing-en
  Svensk ordbok
 6. stil

  stil subst. ~en ~ar ORDLED: stil-en
  Svensk ordbok
 7. år

  år subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: år-et
  Svensk ordbok