1. B.F. Skinner

  Skinner, Burrhus Frederic, född 20 mars 1904, död 18 augusti 1990, amerikansk experimentalpsykolog och kulturdebattör, professor vid Harvard University 1948–74.
 2. sköldkörtel

  sköldkörtel, tyreoidea, glandula thyreoidea, hos ryggradsdjur endokrin körtel vars hormoner bl.a. stimulerar ämnesomsättning, tillväxt och nervsystemets mognad; hos groddjur kontrollerar sköldkörteln metamorfosen från larv till vuxen individ.
 3. binjurar

  binjurar, endokrina organ belägna vid vardera njurens övre pol.
 4. klitoris

  klitoris, clitoris, kittlare, avlång bildning som tillhör kvinnans (och alla andra däggdjurshonors) yttre och inre könsorgan.

 5. proliferation

  proliferation, celldelning med nybildning av likartade celler.
 6. klimakterium

  klimakterium, den fas i en kvinnas liv som inträffar något eller ett par år innan menstruationerna upphör (menopausen) och de närmaste åren därefter.
 7. respons

  respons, svar, beteende, en organisms reaktion på en specifik stimulering (stimulus).
 8. lubrikation

  lubrikation, i sexologiska sammanhang den fuktning av vaginalslemhinnan som sker hos kvinnan vid sexuell stimulering och upphetsning.
 9. smärtreceptor

  smärtreceptor, nociceptor , struktur som reagerar på retningar vilka framkallar vävnadsskada eller hotar att göra det.
 10. synergism

  synergism, synergi, samverkan mellan två eller flera faktorer som, positivt eller negativt, påverkar en process på ett sådant sätt att den sammanlagda verkan av faktorerna blir större än summan av verkningarna av faktorerna var för sig (potentiering).