1. hornlager

  hornlager, stratum corneum, det översta lagret i hudens skivepitel (epidermis).
 2. sinnesförnimmelse

  sinnesförnimmelse, den upplevda effekten av en stimulering, se sensation.
 3. kolinerga receptorer

  kolinerga receptorer, de membranbundna proteinstrukturer till vilka signalsubstansen acetylkolin binder sig på mottagarcellen.
 4. habituering

  habituering, inlärningsfenomen som innebär att en regelbundet förekommande eller upprepad stimulering så småningom inte längre uppmärksammas.
 5. primärfollikel

  primärfollikel, outvecklad äggcell i äggstockarna (hos kvinnan).
 6. kemoreceptorer

  kemoreceptorer, celler eller organ som är känsliga för kemisk stimulering.
 7. bottom-up

  bottom-up, i databehandlingssammanhang en metod för problemlösning, system- och programkonstruktion där man börjar med de mest grundläggande komponenterna.
 8. extroversion

  extroversion, extraversion, personlighetsdrag som innebär en benägenhet att främst uppmärksamma yttre, objektiva aspekter av verkligheten och att hämta energi i sociala aktiviteter; motpol till introversion.

 9. psykiatrisk behandling.

  psykiatrisk behandling, behandling med psykofarmaka och psykosociala insatser mot psykiska störningar.

 10. efedrin

  efedrin, alkaloid som förekommer i några efedraväxter.