1. oral sexualitet

  oral sexualitet, munsex, sexuell stimulering av framför allt könsorganen med mun och tunga.
 2. cytokinin

  cytokinin, typ av växthormon.
 3. könsmognad

  könsmognad, process då en ung och outvecklad individ blir kapabel till fortplantning.
 4. erytropoes

  erytropoes ’tillverkning’, ’förfärdigande’), bildningen av röda blodkroppar, erytrocyter, i benmärgen.
 5. perceptuell inlärning

  perceptuell inlärning, att genom övning och erfarenhet förbättra sin förmåga att urskilja information i den stimulering som når sinnessystemen.
 6. G-punkten

  G-punkten, engelska Gräfenberg Spot eller G-spot, område mellan övre delen av slidans främre vägg och urinröret.
 7. parafili

  parafili, sexuell avvikelse, sexuell perversion, olika ”avvikande” konstellationer av fantasier och handlingsmönster som syftar till sexuell stimulering och orgasm.
 8. betareceptorer

  betareceptorer, β-receptorer, betaadrenerga receptorer, speciell typ av adrenerga receptorer inkopplade i kroppens fysiologiska signalsystem.
 9. hyperplasi

  hyperplasi, ökning av antalet celler i en vävnad.
 10. understimulering

  understimulering, tillstånd där stimuleringen från individens omgivning är otillräcklig i förhållande till hennes behov.