1. braxen

    braxen är en vanlig fisk i södra och mellersta Sveriges sjöar och lugna vattendrag, men den finns också i Östersjöns skärgårdar.
  2. ordspråk

    ordspråk kallas uttryck som alltid sägs eller skrivs på samma sätt och som många människor kan och använder.