1. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 2. stoppa om

  stoppa om [åm´] verb stoppade stoppat ORDLED: stopp-ar SUBST.: omstoppande, omstoppning
  Svensk ordbok
 3. stoppa upp

  stoppa upp´ verb stoppade stoppat ORDLED: stopp-ar SUBST.: uppstoppande, uppstoppning
  Svensk ordbok
 4. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 5. civil olydnad

  civil olydnad är en metod för att uppnå politiska mål genom att man bryter mot lagar och regler som man tycker är orättvisa eller förtryckande.

 6. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 7. konsekvensetik

  konsekvensetik betyder ungefär att det är resultatet av det man gör som räknas.
 8. gammastrålning

  gammastrålning, den elektriskt neutrala strålning med kortare våglängd än röntgenstrålning (λ mindre än 10−11 meter), som utsänds av radioaktivt material; beteckningen infördes av Rutherford.
 9. translation

  translation, inom cellbiologin den process där aminosyror kopplas samman till ett protein.
 10. New Deal

  New Deal var de ekonomiska och sociala reformer som president Franklin D. Roosevelt genomförde i USA under 1930-talet för att stoppa den ekonomiska depressionen.