1. bläckfiskar

  bläckfiskar, Cephalopoda, klass havslevande blötdjur.

 2. homeostas

  homeostas, homeostasis, jämviktstillstånd, ofta även samlingsbegrepp för de mekanismer som tillsammans verkar för att hålla den miljö ( milieu intérieur, extracellulärrummet) som omger alla organismens celler så konstant som möjligt.
 3. röntgenstrålning

  röntgenstrålning är släkt med vanligt ljus men har mycket kortare våglängd.
 4. Berlinmuren

  Berlinmuren var en mur som gick genom staden Berlin i Tyskland 1961–1989.

 5. medborgarrättsrörelsen

  medborgarrättsrörelsen är ett gemensamt namn på en rörelse som bestod av olika organisationer som arbetade för de svartas rättigheter i USA.

 6. immunsystem

  immunsystem kallas det försvar som kroppen har för att skydda sig mot infektioner och andra sjukdomar.

 7. försiktighetsprincipen

  försiktighetsprincipen, modell för offentligt beslutsfattande i situationer då en potentiell miljö- eller hälsorisk anses påvisad men då tillgänglig vetenskaplig kunskap är otillräcklig för en säker slutsats angående riskens existens eller storleksordning.
 8. vattenenergi

  vattenenergi är den energi som finns hos vatten i vattendrag, tidvatten, vågor och havsströmmar.

 9. folktribun

  folktribun var en romersk ämbetsman.
 10. Turkiet

  Turkiet är ett land som ligger i två världsdelar.