1. Amerikas urbefolkning

  Amerikas urbefolkning, sammanfattande benämning på Amerikas språkligt och kulturellt åtskilda urfolk.

 2. Öland

  Öland, landskap i Götaland.

 3. glansfull

  glan`sfull adj. ~t ORDLED: glans--full
  Svensk ordbok
 4. Brasilien

  Brasilien, stat i Sydamerika.

 5. Danmark

  Danmark, stat i Nordeuropa.

 6. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 7. självdö

  själ`vdö verb självdog ~tt, pres. ~r ORDLED: själv--dör
  Svensk ordbok
 8. totalhaverera

  tota`lhaverera verb ~de ~t ORDLED: tot-al--haver-er-ar SUBST.: totalhavererande, totalhaverering; totalhaveri
  Svensk ordbok
 9. imponera

  impone´ra verb ~de ~t ORDLED: im-pon-er-ar SUBST.: imponerande
  Svensk ordbok
 10. kalejdoskop

  kalejdoskop [-skå´p] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kalejdo-skop-et
  Svensk ordbok