1. äkta förgätmigej

  äkta förgätmigej, förgätmigej, Myosotis scorpioides (synonym Myosotis palustris), art i familjen strävbladiga växter.
 2. körsbär

  körsbär, arter av undersläktet Cerasus av rosväxtsläktet Prunus.

 3. viden

  viden, Salix, släkte videväxter med ca 300 arter lövfällande träd (uppemot 30 m höga), buskar och låga, ibland krypande ris, mest i norra halvklotets kalla och tempererade regioner.
 4. murgrönor

  murgrönor, Hedera, släkte araliaväxter med fem arter i Europa, Afrika och Asien.
 5. korsblommiga växter

  korsblommiga växter, kruciferer, kålväxter, Brassi­caceae (synonym Cruciferae), familj tvåhjärtbladiga växter med ca 3 000 arter ett- till fleråriga örter och ett fåtal buskar. Familjen har världsvid utbredning, men är särskilt väl representerad i tempererade trakter.
 6. kungsängslilja

  kungsängslilja, damspelslilja, Fritillaria meleagris, art i familjen liljeväxter.
 7. krasseväxter

  krasseväxter, Tropaeolaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 90 arter klättrande örter hemmahörande i Central- och Sydamerika.

 8. ekar

  ekar, Quercus, släkte bokväxter som hör hemma i norra halvklotets tempererade region samt i tropikernas bergstrakter.

 9. järnekar

  järnekar, Ilex, släkte järneksväxter med knappt 400 arter ständigt gröna eller lövfällande buskar eller träd hemmahörande i Nord-, Mellan- och Sydamerika och i Asien; dessutom finns tre arter i Europa.
 10. plataner

  plataner, Platanus, det enda nutida släktet i familjen platanväxter.