1. klockväxter

  klockväxter, Campanulaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 1 800 arter ett-, två- eller fleråriga örter samt ett fåtal buskar.
 2. myrra

  myrra, gummisekret från vissa arter av släktet Commiphora i familjen myrraväxter.

 3. åkerkål

  åkerkål, Brassica rapa ssp. sylvestris, underart till arten B. rapa i familjen korsblommiga växter (arten B. rapa omfattar också underarterna rova och rybs).
 4. vallmoväxter

  vallmoväxter, Papaveraceae, familj växter som omfattar 23 släkten och cirka 210 arter; de flesta örter, några buskar och små träd.
 5. tranbär

  tranbär, arter i släktet Vaccinium i familjen ljungväxter, ibland förda till ett särskilt släkte, Oxycoccus.
 6. renfana

  renfana, Tanacetum vulgare , art i familjen korgblommiga växter.
 7. lummer

  lummer, Lycopodium , släkte lummerväxter med ca 450 arter hemmahörande i framför allt tropiska trakter.
 8. muskotväxter

  muskotväxter, Myristicaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 400 arter träd hemmahörande i tropiska trakter.
 9. magnoliaväxter

  magnoliaväxter, Magnoliaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 220 arter träd och buskar i Amerika och Asien.
 10. liljor

  liljor, Lilium, släkte liljeväxter med cirka 100 arter fleråriga örter som har köttiga lökar med taktegellagda fjäll.