1. liljor

  liljor, Lilium, släkte liljeväxter med cirka 100 arter fleråriga örter som har köttiga lökar med taktegellagda fjäll.
 2. skräppor

  skräppor, drygt 150 arter i släktet Rumex i familjen slideväxter.
 3. nysört

  nysört, Achillea ptarmica, art i familjen korgblommiga växter.
 4. åkerförgätmigej

  åkerförgätmigej, Myosotis arvensis, art i familjen strävbladiga växter.
 5. slideväxter

  slideväxter, Polygonaceae , familj tvåhjärtbladiga växter med ca 1 000 arter, flertalet ett- till fleråriga örter.
 6. näveväxter

  näveväxter, Geraniaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med knappt 800 arter ett- till fleråriga örter och några buskar, huvudsakligen i tempererade och subtropiska trakter.
 7. svinmålla

  svinmålla, Chenopodium album, art i familjen amarantväxter.
 8. åkersenap

  åkersenap, Sinapis arvensis , art i familjen korsblommiga växter.
 9. äkta vallört

  äkta vallört, vallört , Symphytum offi­ci­nale, art i familjen strävbladiga växter.
 10. harsyreväxter

  harsyreväxter, Oxalidaceae, familj tvåhjärtbladiga växter med ca 900 arter ett- eller fleråriga örter hemmahörande främst i tropiska och subtropiska områden men också i tempererade trakter; några arter är förvedade.