1. strömma

  strömm`a verb ~de ~t ORDLED: strömm-ar SUBST.: strömmande, strömning
  Svensk ordbok
 2. strömmande vatten

  strömmande vatten, vatten vars strömningshastighet ( v) är subkritisk, dvs. lägre än en vågs utbredningshastighet ( c).
 3. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 4. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 5. Baltiska strömmen

  Baltiska strömmen består av mot Atlanten strömmande baltiskt vatten, dvs. vatten som delvis kommer från Östersjön.
 6. fluor

  fluor, vid rumstemperatur gasformigt, mycket giftigt grundämne, det mest reaktiva av alla.
 7. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 8. neutrala svaga strömmar

  neutrala svaga strömmar uppträder inom teorin för elektrosvag växelverkan i processer förmedlade av den neutrala intermediära vektorbosonen Z 0, t.ex. elastisk spridning av my-neutrinon mot elektroner, experimentellt observerad 1973.
 9. triljon

  triljon, trillion, en miljon biljoner, 10 18.
 10. magnetosfären

  magnetosfären, den närmaste rymden kring jorden vilken domineras av det geomagnetiska fältet.