1. Ernest Hemingway

  Hemingway, Ernest, född 21 juli 1899, död 2 juli 1961, amerikansk författare, Nobelpristagare i litteratur 1954.

 2. vind

  vind, luftström som rör sig i förhållande till jordytan.
 3. vatten

  vatten, kemisk förening mellan väte och syre, med formeln H2O.
 4. aktionspotential

  aktionspotential, snabbt övergående elektriskt fenomen som uppstår i en nervcellsmembran när membranen reagerar för en retning.
 5. orgel

  orgel, blåsinstrument som förses med luft genom ett bälgverk och spelas med tangenter.

 6. konvektion

  konvektion, rörelser i gaser och vätskor som orsakas av att densiteten, dvs. tyngden, varierar mellan gasens eller vätskans olika delar.
 7. Strömmen

  Strömmen, annat namn på Stockholms ström.
 8. genetiska koden

  genetiska koden, den informationsstruktur som finns i genernas sekvenser av DNA-kvävebaser (i form av nukleotider) och som via kvävebassekvenser i RNA styr ordningsföljderna av aminosyror när proteiner syntetiseras.
 9. batteri

  batteri, elektrokemisk strömkälla som innehåller primärceller (se cell), som är förbrukade efter en urladdning, eller sekundärceller, ackumulatorer, som kan laddas igen.
 10. solvinden

  solvinden, den ström av partiklar som ständigt strömmar från solen ut i solsystemet.