1. släppa

  2släpp`a verb släppte släppt, pres. släpper ORDLED: släpp-er SUBST.: släppande
  Svensk ordbok
 2. med

  1med prep.
  Svensk ordbok
 3. avstänga

  a`vstänga verb avstängde avstängt, pres. avstänger ORDLED: av--stäng-er SUBST.: avstängande, avstängning
  Svensk ordbok
 4. djup

  2djup subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: djup-et
  Svensk ordbok
 5. till

  2till adv.
  Svensk ordbok
 6. driva

  1dri`va verb drev drivit driven drivna, pres. driver ORDLED: driv-er SUBST.: drivande, drivning (till 1--5); 1drift (till 6)
  Svensk ordbok
 7. stänga

  stäng`a verb stängde stängt, pres. stänger ORDLED: stäng-er SUBST.: stängande, stängning
  Svensk ordbok
 8. svepa

  sve`pa verb svepte svept, pres. sveper ORDLED: svep-er SUBST.: svepande, svepning; svep (till 1 och 4)
  Svensk ordbok
 9. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok