1. älv

  älv, benämning på vattendrag som hör till de största och bredaste strömmande vattendragen i Sverige, Norge och Finland; detsamma som flod.
 2. Sydkinesiska havet

  Sydkinesiska havet, Sydkinesiska sjön, kinesiska Nan Hai, bihav till Stilla havet innanför Taiwan, Filippinerna, Borneo och Sumatra; ca 3,4 miljoner km 2.
 3. Atlanten

  Atlanten, den ocean som skiljer Europa och Afrika från Amerika.
 4. Bernoullis ekvation

  Bernoullis ekvation, den matematiska formen för en av de viktigaste lagarna i elementär dynamik för fluider (gaser och vätskor).
 5. solcell

  solcell, fotocell som är optimerad för att omvandla solstrålning till el.

 6. transformator

  transformator, inom elektrotekniken en apparat för överföring av växelströmseffekt samt förändring av nivåer på spänning och ström.
 7. Ymer

  Ymer, Aurgelmir, den urtidsjätte som i den nordiska eddamytologin skapades i Ginnungagap, när rimfrosten från Nifelhem där smältes av gnistor från Muspelhem.

 8. Öresund

  Öresund, sund mellan Skåne och Själland vilket tillsammans med Stora och Lilla Bält utgör Östersjöns förbindelse med Västerhavet.
 9. solfatar

  solfatar, spricka eller hål i marken där het vattenånga med svavelväte strömmar ut.
 10. snäckor

  snäckor, Gastropoda, klass blötdjur som omfattar ca 100 000 nutida arter, vilka lever i alla miljöer utom där marken är konstant frusen och i de centrala delarna av vissa öknar.