1. straffvärde

  straffvärde, juridiskt begrepp för brotts svårhet med särskild hänsyn till den skada eller fara som gärningen orsakat och till gärningsmannens skuld sådan den kommit till uttryck i gärningen.
 2. straffmätning

  straffmätning, bestämmande av ett visst mått av böter eller fängelse i ett konkret fall.
 3. straffmyndighetsålder

  straffmyndighetsålder, äldre benämning på straffbarhetsålder.
 4. strafflagen

  strafflagen, 1864 års strafflag, lag som ersatte straffbalken och missgärningsbalken i 1734 års lag.
 5. straffränta

  straffränta, detsamma som dröjsmålsränta.
 6. straffskala

  straffskala, detsamma som strafflatitud.
 7. straffmyndig

  straffmyndig är ett ord som förr användes för straffbar, se straffbarhetsålder.
 8. straffprocess

  straffprocess, detsamma som kriminalprocess. Se rättegång.
 9. straffa

  straff`a verb ~de ~t ORDLED: straff-ar SUBST.: straffande
  Svensk ordbok
 10. straffspark

  straff`spark subst. ~en ~ar ORDLED: straff--spark-en
  Svensk ordbok