1. robotvapen

  robotvapen är ett slags vapen (sprängladdning) som leds mot målet under färden eller själv automatiskt styr mot målet.
 2. Tunnan

  Tunnan, stridsflygplan, se Flygande Tunnan.
 3. flygmuseum

  flygmuseum, museum som samlar och bevarar för utvecklingen viktiga flygplanstyper med kringutrustning, fotografier, litteratur och arkivalier. Dessutom finns s.k. flygande museer, vilka visar flygplan i luften.
 4. Boeing Company

  Boeing Company, Chicago, amerikansk flygplanstillverkare, världsledande branschföretag efter en fusion 1997 med den tidigare konkurrenten på marknaden, McDonnell Douglas Corp.

 5. pyroteknik

  pyroteknik, teknik för framställning och användning av pyrotekniska satser.
 6. bombflygplan

  bombflygplan, stridsflygplan primärt avsett för att fälla ostyrda bomber, svensk beteckning B.
 7. Libyen

  Libyen, stat i Nordafrika.

 8. katapultstol

  katapultstol är en räddningsanordning för besättningen på stridsflygplan.
 9. Belize

  Belize, till 1973 Brittiska Honduras, stat i Centralamerika.

 10. stealthflygplan

  stealthflygplan, stridsflygplan med konfiguration och ytbeläggning som splittrar reflektionen och/eller absorberar radar- och infraröd bestrålning; se smygflygplan.