1. dilleri

  dilleri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: dill-eri-et
  Svensk ordbok
 2. vrövel

  vrö´vel subst. vrövlet ORDLED: vrövl-et
  Svensk ordbok
 3. flummig

  flumm`ig adj. ~t ORDLED: flumm-ig
  Svensk ordbok
 4. dravel

  dravel [dra´v-, drav´- äv. dra`v-] subst. dravlet ORDLED: dravl-et
  Svensk ordbok
 5. prat

  prat subst. ~et ORDLED: prat-et
  Svensk ordbok
 6. dynga

  dyng`a subst. ~n ORDLED: dyng-an
  Svensk ordbok
 7. prata

  1pra`ta verb ~de ~t ORDLED: prat-ar SUBST.: pratande; prat
  Svensk ordbok