1. Karamelodiktstipendiet

  Karamelodiktstipendiet, pris instiftat 1982 av Povel Ramel och utdelat årligen till en svensk underhållare eller förnyare av svenska språket.

 2. pedomorfos

  pedomorfos, evolutionär förändring hos en art som har medfört ett permanent bibehållande av ungdoms- eller larvkaraktärer hos könsmogna individer, t.ex. dun hos struts.
 3. plym

  plym, plymage, yvig prydnadsfjäder eller knippa av fjädrar från struts, marabou, häger ( ägrett), paradisfågel.
 4. Pampas

  Pampas är en stor och platt slätt i Argentina.
 5. medeltiden

  medeltiden är namnet på en period i Europas historia, mellan antiken och den ”nya” tiden.
 6. stjärtpennor

  stjärtpennor, de fjädrar som bildar stjärten hos fåglar, oftast 6, 8, 10 eller 12 till antalet, men hos struts 50–60.
 7. landvad

  landvad, landnot , fiskeredskap av två huvudtyper, antingen ett långt nät försett med flöten och sänken samt ringar i undertelnen eller i vissa fall också försett med strut.
 8. kardus

  kardus, hölje till artilleriets krutladdningar som förr bestod av papp eller papper, numera av brännbart tyg.
 9. ljumskbråck

  ljumskbråck, hernia inguinalis, bråck som uppkommer i ljumskkanalen.

 10. Kalahari

  Kalahari, vidsträckt sandområde i västra och centrala Botswana, östra Namibia och angränsande del av Sydafrika.