1. fossil

  fossil är de förstenade resterna av en död växt eller ett dött djur.
 2. sprits

  sprits subst. ~en ~ar ORDLED: sprits-en
  Svensk ordbok
 3. konstfärdig

  konstfärdig [kån`st-] adj. ~t ORDLED: konst--färd-ig
  Svensk ordbok
 4. kartusch

  kartusch´ subst. ~en ~er ORDLED: kartusch-en
  Svensk ordbok
 5. rån

  rån subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rån-et
  Svensk ordbok
 6. glass

  glass subst. ~en, ~er äv. ~ar el. ~ ORDLED: glass-en
  Svensk ordbok