1. Natzweiler-Struthof

  Natzweiler-Struthof, nazistiskt koncentrationsläger nära Natzwiller (tyska Natzweiler), 50 km söder om Strasbourg, Frankrike.
 2. John William Strutt Rayleigh

  Rayleigh, John William Strutt, från 1873 Baron Rayleigh of Terling Place (Lord Rayleigh), 1842–1919, brittisk fysiker, professor i Cambridge 1879–84, Nobelpristagare 1904.
 3. John William Strutt

  Strutt, John William, brittisk fysiker, se Rayleigh.
 4. vanlig nandu

  vanlig nandu, Rhea americana, art i fågelfamiljen nanduer.
 5. nanduer

  nanduer, Rheidae, den enda familjen i ordningen nandufåglar med arterna bergsnandu och vanlig nandu i Sydamerika.
 6. trattfiske

  trattfiske, fiskemetod för fiske nattetid, med hjälp av en lykta, efter framför allt abborre.
 7. målkorv

  målkorv, en av flygplan bogserad strut eller vimpel, som används vid övning av luftvärnsskjutning.
 8. flöjel

  flöjel, vindriktningsvisare, mestadels i form av en mekanisk fana, vimpel eller strut.
 9. union

  union, föreningsmängd, matematisk term för en mängd som uppstått genom sammanslagning av två eller flera mängder.
 10. stjärtpennor

  stjärtpennor, de fjädrar som bildar stjärten hos fåglar, oftast 6, 8, 10 eller 12 till antalet, men hos struts 50–60.