1. Kalahari

  Kalahari, vidsträckt sandområde i västra och centrala Botswana, östra Namibia och angränsande del av Sydafrika.
 2. husdjur

  husdjur, djur som lever under människans vård och kontroll och som tillgodoser ekonomiska, sociala, estetiska och andra behov.
 3. Sydsudan

  Sydsudan, stat i mellersta Afrika.

 4. fiske

  fiske, enligt fiskelagen (1993:787) verksamhet som syftar till att fånga eller döda fritt levande fisk.

 5. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.

 6. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.