1. lammkött

  lammkött, kött från får under ett års ålder vilka inte lammat.
 2. granblodriska

  granblodriska, blodriska, Lactarius deterrimus, art hattsvamp i ordningen Russulales bland basidsvamparna.
 3. fläsk

  fläsk, tidigare den allmänna benämningen på svinkött, numera endast sådana stycken av svinkroppen som innehåller minst 50 % fett, allt övrigt kallas griskött.
 4. Fredrik Ekelund

  Ekelund, Fredrik, född 1953, författare, journalist och översättare.

 5. kattgina

  kattgina, sexskuren, grov talja, varmed ankarna i ett segelfartyg hissades ( kattades) till kranbalken för att kunna stuvas inombords.
 6. renskav

  renskav, tunna skivor som skärs från en frusen renstek eller – vanligen – köps färdigskurna.
 7. däckslast

  däckslast (engelska deck cargo), inom sjöfarten last som transporteras på öppet däck.
 8. kranbalk

  kranbalk, grov träbalk utskjutande från vardera bogen på äldre segelfartyg.
 9. kalvbräss

  kalvbräss, maträtt tillagad av lunga eller thymus (brässen) av kalv, sedan gammalt en av delikatesserna inom det finare köket.
 10. styver

  styver, från frihetstiden benämning på 1 öre SM (silvermynt).