1. stuveri

  stuveri, företag som utför lastning och lossning (lasthantering) samt placering av gods på fartyg inom ett hamnområde på uppdrag av redare, skeppsmäklare, operatör eller befraktare.
 2. transporträtt

  transporträtt, i första hand rättsregler som rör förhållandet mellan transportör och transportkund, vare sig det gäller gods- eller personbefordran.
 3. makaroner

  makaroner, pasta i form av små böjda rör eller förr även gryn, makaronigryn.
 4. rockor

  rockor, Batidioidimorpha, överordning broskfiskar som omfattar en enda ordning, rockor ( Rajiformes), med ca 450 arter.
 5. sjökorall

  sjökorall, franska haricot de mer, i matlagningssammanhang använt namn på arterna i växtsläktet glasörter.
 6. olingobjörnar

  olingobjörnar, Bassaricyon, släkte halvbjörnar med fyra arter i Centralamerika och norra Sydamerika.
 7. goliatmusseron

  goliatmusseron, Tricholoma matsutake, art i basidsvampordningen Agaricales.
 8. Minnesota

  Minnesota, förkortat MN, delstat i Mellanvästern, USA.

 9. fårticka

  fårticka, Albatrellus ovinus (syn. Polyporus ovinus), art i basidsvampsordningen Russulales.
 10. Ohio

  Ohio, förkortat OH, delstat i USA.