1. successiva relevansens princip

  successiva relevansens princip, processrättslig princip som innebär att den part i en rättegång som har åberopsbördan för ett sakförhållande i vissa fall inte behöver åberopa detta förrän förhållandet ifråga blivit relevant genom motpartens agerande.
 2. successiv

  successiv [suk´s- äv. -i´v] adj. ~t ORDLED: suc-cess-iv
  Svensk ordbok
 3. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 4. successivbildning

  successivbildning, bolagsbildning där stiftarna vänder sig till utomstående med erbjudande att teckna aktier.
 5. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 6. pyramid

  pyramid är en egyptisk kungagrav.

 7. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 8. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 9. kapital

  kapital, ett av nationalekonomins mest mångtydiga och omtvistade begrepp; ursprungligen benämning på finansiell fond som ger avkastning i form av ränta o.d., senare även på produktionsmedel och tillgångar i allmänhet, dvs. allt som har egenskapen att kunna ge avkastning.
 10. romersk-katolska kyrkan

  romersk-katolska kyrkan, katolska kyrkan, den kyrka som står under ledning av den romerske biskopen (se påve).