1. energiförsörjning

  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad omfattning och till en accepterad kostnad efter användarnas behov.
 2. Svenska kyrkan

  Svenska kyrkan, evangeliskt-lutherskt trossamfund, nationalkyrka med viss relation till staten.

 3. mobiltelefoni

  mobiltelefoni, radiosystem som medger trådlös kommunikation mellan mobila enheter och andra system såsom fasta telefoner eller internet.

 4. personnamn

  personnamn, i vetenskapliga sammanhang även antroponym, namn på en enskild, mänsklig individ.
 5. vindkraftverk

  vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el, vindel.

 6. olympiska spelen

  olympiska spelen, OS, internationella idrottstävlingar med antik förebild som sedan 1896 (sommarspelen) och sedan 1924 (vinterspelen) arrangeras vart fjärde år, en olympiads mellanrum, i olika städer i världen.

 7. Marocko

  Marocko, stat i norra Afrika.

 8. lås

  lås, mekanisk anordning som fäster och förseglar en öppningsbar del, dörr, till en fast del, karm.
 9. digital modulering

  digital modulering, förändring av en analog bärvågs amplitud, frekvens eller fas med en diskret informationssignal som representerar digitala data.

 10. Forum Romanum

  Forum Romanum (latin, ’det romerska torget’), benämning på dalsänkan mellan kullarna Palatinen, Velia och Capitolium i Rom, ca 500 m från Tibern.