1. Per Albin Hansson

  Hansson, Per Albin, född 28 oktober 1885, död 6 oktober 1946, politiker (socialdemokrat), statsminister 1932–46 (utom sommaren 1936), även statsråd 1920, 1921–23 och 1924–26, partiordförande 1925–46, riksdagsledamot (andra kammaren) 1918–46.
 2. vågrörelse

  vågrörelse, centralt fysikaliskt begrepp inom klassisk fysik, kvantfysik, atom- och molekylfysik, kvantkemi, spektroskopi m.m.
 3. volym

  volym, storhet för den del av rummet som uppfylls av en solid kropp.
 4. benmärg

  benmärg, vävnad i skelettbenens hålrum.
 5. weichselistiden

  weichselistiden, weichsel, den senaste istiden i det klassiska schemat för istider och mellanistider i Nordeuropa.
 6. indoeuropéer

  indoeuropéer, samlingsbenämning på talare av indoeuropeiska språk i historisk tid, men även på förhistoriska populationer som använde mindre differentierat eller gemensamt indoeuropeiskt språk, rekonstruerat genom jämförande språkforskning.
 7. psykiatrisk vård

  psykiatrisk vård, vård av patienter med psykiska störningar.

 8. jägar- och samlarsamhällen

  jägar- och samlarsamhällen, den gängse benämningen på samhällen där huvuddelen av försörjningen kommer från jakt, fiske och insamling av vilda växter och småkryp.

 9. nova

  nova, typ av variabel stjärna vars ljusstyrka genomgår plötsliga och kraftiga variationer.
 10. artros

  artros, successiv nedbrytning av ledbrosk.