1. psykiatrisk vård

  psykiatrisk vård, vård av patienter med psykiska störningar.

 2. indirekt val

  indirekt val, val genom ombud/elektorer av president eller av ledamöter i riksdag eller annat beslutande organ.
 3. Re

  Re, Ra, i fornegyptisk religion solgudens mest betydelsefulla form.
 4. histologi

  histologi, vävnadslära, vetenskapen om de normala vävnadernas mikroskopiska uppbyggnad (celltyper, mellansubstans och trådstrukturer, arkitektur jämte cellernas strukturella och funktionella samordning).
 5. Unionsfördraget

  Unionsfördraget, även Maastrichtfördraget, egentligen Fördraget om europeisk union (engelska Treaty on European Union, TEU), undertecknades 1992 och trädde i kraft 1993.
 6. artros

  artros, successiv nedbrytning av ledbrosk.
 7. flottan

  flottan, tidigare ett vapenslag inom den svenska marinen.
 8. epigenes

  epigenes, en stegvis utveckling betraktad som ett resultat av samspel mellan arv och miljö.
 9. Amsterdam

  Amsterdam, huvudstad i Nederländerna.

 10. skulptur

  skulptur, bildhuggarkonst, plastik, bildkonstverk i tre dimensioner.