1. exkretionsorgan

  exkretionsorgan, organ som i organismer avlägsnar ämnen som i för hög mängd eller koncentration är obrukbara eller skadliga, t.ex. vatten, oorganiska joner eller kvävemetaboliter (t.ex. urea, urinsyra och ammoniak).
 2. bukandning

  bukandning, andning med hjälp av mellangärdesmuskeln ( diafragma), som är den kraftigaste andningsmuskeln och fungerar som en kolv: när den drar ihop sig sugs luften in i lungorna, och när den slappnar av töms lungorna.
 3. papperskromatografi

  papperskromatografi, en form av kromatografi med papper som stationär fas och vätska som rörlig fas.
 4. högtryck

  högtryck är ett område i atmosfären där lufttrycket är högre än i andra områden i närheten på samma höjd.
 5. jordskred

  jordskred är en snabb rörelse i jorden på en slänt.
 6. Harry Martinson

  Martinson, Harry, född 6 maj 1904, död 11 februari 1978, författare, ledamot av Svenska Akademien från 1949, Nobelpristagare i litteratur 1974 tillsammans med Eyvind Johnson.

 7. aktivt kol

  aktivt kol är ett svart, kornigt kolpulver.
 8. kolibrier

  kolibrier, Trochilidae, familj seglar- och kolibrifåglar, med cirka 320 arter i Nya världen.

 9. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.

 10. brosk

  brosk är en sorts vävnad i kroppen som liknar ben men är mjukare och elastiskt.