1. röka

  1rö`ka verb rökte rökt, pres. röker ORDLED: rök-er SUBST.: rökande, rökning
  Svensk ordbok
 2. broms

  broms [bråm´s] subst. ~en ~ar ORDLED: broms-en
  Svensk ordbok
 3. neutralisera

  neutralise´ra verb ~de ~t ORDLED: neutr-al-is-er-ar SUBST.: neutraliserande, neutralisering; neutralisation
  Svensk ordbok
 4. ventil

  venti´l subst. ~en ~er ORDLED: vent-il-en
  Svensk ordbok
 5. gunga

  1gung`a verb ~de ~t ORDLED: gung-ar SUBST.: gungande, gungning
  Svensk ordbok
 6. lära

  2lä`ra verb lärde lärt, pres. lär ORDLED: lär-de SUBST.: lärande
  Svensk ordbok
 7. torka

  2torka [tår`ka] verb ~de ~t ORDLED: tork-ar SUBST.: torkande, torkning
  Svensk ordbok
 8. sjö

  sjö subst. ~n [ʃön´] ~ar; genitiv ibl. ~ss i stelnade uttr. ORDLED: sjö-ar
  Svensk ordbok