1. reagenspapper

  reagenspapper [-gen`s-] subst. ~et äv. reagenspappret, plur. ~, best. plur. ~en el. ~na äv. reagenspappren ORDLED: re-ag-ens--papp-er-et
  Svensk ordbok
 2. blini

  blini´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: blin-in
  Svensk ordbok
 3. snipig

  sni`pig adj. ~t ORDLED: snip-ig
  Svensk ordbok
 4. lime

  lime [laj´m] subst. ~n [laj´men] ~r [laj`mer] ORDLED: lim-en
  Svensk ordbok
 5. syra

  2sy`ra verb ~de ~t ORDLED: syr-ar SUBST.: syrande, syrning
  Svensk ordbok
 6. försura

  försu´ra verb ~de ~t ORDLED: för-sur-ar SUBST.: försurande, försurning
  Svensk ordbok
 7. min

  1mi´n subst. ~en ~er ORDLED: min-en
  Svensk ordbok
 8. sammelsurium

  sammelsurium [-su`- el. -su´-] subst. sammelsuriet sammelsurier ORDLED: samm-el-suri-et
  Svensk ordbok
 9. krusbär

  kru´sbär subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: krus--bär-et
  Svensk ordbok
 10. masur

  ma´sur subst. ~n
  Svensk ordbok